جوگرافیای پشده‌ر

 
ناوچه
‌ی پشد‌ه‌ر ههروهك ههموو ناوچهكانی تری كوردستان بهپیت و بهرهكهته، بهچهند زنجیره چیایهك دهوره دراوه. لهلای رۆژ ههڵاتیهوه بهچیای مامهنده و له باكوریشهوه به چیای قهندیل و له ڕۆژ ئاواشهوه كێوه‌ڕهش گرتویهته ئامێزی خۆی و له باشورهوه له‌گه‌ڵ ههڤاڵی خۆی، ئاسۆس دهروازهی ناوچهی پشدهری پێك هێناوه كهناوی دهربهنده.
چیای قه‌ندیل: یه‌كێكه له هه‌ره شاخه به‌رزه‌كانی كوردستان، به‌رزی شاخی قه‌ندیل  3452 م، به چله‌ی هاوین به‌فری لێ ده‌مێنێته‌وه و زۆر فێنكه، مه‌ڕداران و كوێستانچیان هه‌ر كه‌ گه‌رمێن گه‌رم داهات بار لێ‌ده‌نێنوو ده‌چنه هه‌واران.
ئاوبه
ندی سهنگهسهر:
لهسهر ڕووباری گافڕێن ههڵكهوتووه و له شارۆچكهی سهنگهسهرهوه نزیكه، مهبهستی سهرهكی له دروستكردنی ئهم پڕۆژهیه ئاودانی بانوهكانی سهنگهسهرو بانوهكانی خوارووی دووگۆمانه، كه جوتیارهكانی ئهم ناوچهیه سودی لێ وهردهگرن بۆ بهرههم هێنانی كشتوكاڵ.

کشتوکاڵ:

خاکه‌که‌ی به‌پیت و به‌ره‌که‌ته، توانای به‌رهه‌م هێنانی کشتوکاڵی زۆره و جوتیاران سودی لێ‌ده‌بینن به‌هاوینان به‌به‌رهه‌م هێنانی،توتن،گوڵه‌به‌ڕۆژه،ته‌ماته،پیواز،شوتی،په‌موو وه گه‌لێک به‌رهه‌می تر. بێجگه له‌وه‌ش زه‌ویه‌کان به‌کار ده‌هێنن بو به‌رهه‌م هێنانی گه‌نم،جو،نۆک،نیسک،وه بۆ بێستانی کاڵه‌ک. له ناوچه فێنکه‌کانیش وه‌ک ناوده‌‌شت و گونده‌کانی پشت قه‌ڵادزێ میوه‌جاتێکی زۆری لێ به‌رهه‌م دێت وه‌ک، هه‌نار،سێو،گوێز،هه‌رمێ وه ترێ. به‌رهه‌مه سروشتییه‌کانیش زۆرن بو نمونه‌،ڕێواس، که‌نگر،تۆڵه‌که،هێرۆ،کیسوێ،کارگ،بنێشتی کوردی،قه‌زوان،گێوژ،کرۆسک هتد.
 

گیانه‌وه‌ری ناوچه‌ی پشده‌ر

   
حه‌په‌ی سه‌گ
حه‌په‌ی سه‌گ
حه‌په‌ی سه‌گ
حیله‌ی ئه‌سپ
زه‌ڕه‌ی که‌ر
     

 

Copyright 2004 pshdar.com  

ماڵه‌وه