بۆ دیتنی سایته كوردیه‌كان

Bw ditni site kurdiyekan  em fontane dabezene bo ser kembuterekey xwt:    

Unifont

KurdiUni

Alifont

Fontupdater

SERKEWTWBIN.......

 

بۆ دیتنی سایته كوردیه‌كان ئه‌م فۆنتانه دابه‌زێنه سه‌ر كه‌مپیوته‌ره‌كه‌ت

Unifont

KurdiUni

Alifont

Fontupdater
 

 

  Copyright 2004 pshdar.com

ماڵه‌وه